Ел.инсталациони материјал

Укрштеница

Попуни укрштеницу и провери одговоре на "Check" . За помоћ да Вам додамо слово притисни "Proveri". Кликни на број у мрежи да видите повезнице.
1    2   3         4      
  5              
  6              
 7              8   
       9     10      
 11               
              
12                
              
13                

водоравно

1. Врста ел.тех. материјала
5. Коњ у народним песмама
6. Ауто ознака Кикинде
10. Проводник којим се електрони враћају у трафостаницу
11. Намерно ослабљени део струјног кола
12. Поседује волфрамову нит
13. Врста прекидача

усправно:

2. Један изолатор
3. Може бити "шуко"
4. Може бити 230 V
7. Мери утрошену количину електричне енергије
8. Доводи електроне
9. Материјал за израду електричних инсталација